ابتدا نرم افزار صحیح رو به اسم Ali_update.bin- تغییر نام بدید . سپس داخل یو اس بی کپی کنید و به دستگاه وصل کنید . دستگاه رو روشن کنید . ابتدا روی پنل کلمه boot- نوشته میشود ، باز صبر کنید . هر موقع کلمه ON- رو پنل دیدید ، دکمه پاور را نگه دارید تا نرم افزار بارگزاری و اپگرید شود . تصویری مشابه
زیر خواهید داشت... و رسیور اپگرید شده است..

How to make USB BOOT upate

1) Rename your software name to be Ali_update.bin

2) Put bin file into USB root directory

3) Insert the USB stick to receiver, and power on the receiver.
When you see ON at display, press POWER button, and hold it
until update is start

Remark: Do not press when display show BOOT, only press power button
when it show ON