سلام
لطفاً آخرین برنامه آپدیت رسمی رسیور Star-X c98 را در سایت قرار دهید و در صورت امکان به ایمیل ارسال کنید
چگونه تصویر دیشگردان را در موقع استفاده از آن از طریق رسیور فوق بر روی تلویزیون فعال کنیم
باتشکر